Σχετικά


Η “Πράσινη ευαισθητοποίηση σε δράση” (GAIA, Green Awareness In Action) επικεντρώνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα: καθηγητές, προσωπικό, φοιτητές και γονείς σε διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης από την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η στόχευση της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι σημαντική για διάφορους λόγους:

  • Η αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των νέων καθώς και η αλλαγή της συμπεριφοράς και των συνηθειών τους σχετικά με τη χρήση της ενέργειας είναι το κλειδί για την επίτευξη μείωσης στην κατανάλωση ενέργειας
  • Η εκπαίδευση των παιδιών και νέων ώστε να υιοθετήσουν ενεργειακά αποδοτικές συνήθειες επίσης θα επηρεάσει έμμεσα το οικογενειακό περιβάλλον τους
  • Τα κτίρια είναι στο επίκεντρο της καθημερινότητάς μας
  • Τα ενεργειακά κόστη στα σχολεία αντιμετωπίζονται γενικά ως πάγια

Το GAIA θα δημιουργήσει ένα καινοτόμο οικοσύστημα ΤΠΕ (ενσωματώνοντας τεχνολογίες Διαδικτύου, κινητά τηλέφωνα, κοινωνική δικτύωση) ειδικά προσαρμοσμένο στο σχολικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους χρήστες (μαθητές, προσωπικό, φοιτητές και γονείς) όσο και τα κτίρια (σχολεία, πανεπιστήμια, κατοικίες), προκειμένου να παρακινήσει και να υποστηρίξει την αλλαγή της συμπεριφοράς πολιτών ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ενεργειακή απόδοση στα κτίρια και φορείς που θα εμπλακούν στο έργο.

Η κοινοπραξία του GAIA συμπεριλαμβάνει ένα μείγμα από ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, πανεπιστήμια και άλλα κτίρια του εκπαιδευτικού τομέα, προκειμένου να διεξάγει ένα καλά σχεδιασμένο σύνολο δοκιμών. Επίσης, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων, στο πλαίσιο μιας δομημένης ερευνητικής προσέγγισης. Το GAIA περιλαμβάνει εταίρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την υλοποίηση μιας πανευρωπαϊκής προσέγγισης, που θα εγγυάται μια καλύτερη αντιστοιχία των λύσεων του έργου με τις πραγματικές διαφορές στον τρόπο ζωής και συμπεριφορές που σχετίζονται με τις κουλτούρες των χωρών αυτών, καθώς και τις διαφορετικές απαιτήσεις λόγω διαφορετικού φυσικού περιβάλλοντος.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το GAIA: http://gaia-project.eu

Ακολουθήστε μας στο: FacebookInstagramYouTubeTwitter

Εγγραφή

Αυτό το πεδίο είναι προαιρετικό. Το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο χρησιμοποιείται μόνο όταν ξεχάσετε τον κωδικό σας, για να σας στείλουμε καινούργιο.

* Απαιτούμενα πεδία.

Όροι συμμετοχής

Κλείσιμο & επιστροφή

Είσοδος